KAMO IĆI
Naslovna / VIŠE... / NAUTIKA / Tragom pritužbi nautičara o nekontroliranim cijenama sidrenja
Bobovišća

Bobovišća - vezovi za jahte pred konobama/Foto: Mladen Gerovac

Tragom pritužbi nautičara o nekontroliranim cijenama sidrenja

Mnogi koncesionari ne javljaju se na službene mobitele pa nautičari nažalost ne mogu ni saznati čak ni to ima li slobodnog mjesta na njihovom sidrištu

Piše: Mladen Gerovac

Prošle smo godine na početku sezone objavili pregled sidrišta pod koncesijom s najvišim dozvoljenim cijenama veza i osnovnim podacima o svakom koncesionaru s kontaktom, uglavnom brojem mobitela odgovorne osobe.  Izvor je bilo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Na internetskim stranicama  tog ministarstva ove godine nismo našli ni stare ni nove podatke.

Budući da se u međuvremenu dosta toga promijenilo i da su se pojedini nautičari požalili na neopravdano visoke cijene i samovolju na pojedinim sidrištima pod koncesijom uputili smo upit press službi Ministarstva. Zanimalo nas je postoji li ovogodišnji ažurirani popis sidrišta  pod koncesijom s podacima i kontaktima koncesionara te maksimalno dozvoljenim cijenama koju koncesionar  smije zaračunati nautičaru-korisniku, kao prošle sezone,  i gdje se to na internetu može naći. Zatim, vrijede li uvjeti sidrenja te obveza koncesionara i nautičara – korisnika usluga kao prošle sezone? Ako vrijede (dakle, radi se i o visini pristojbe) kome se nautičar – korisnik usluge može požaliti zbog nepridržavanja pravila?

Ministarstvo: “U tijeku je prikupljanje podataka”

Bobovišća - sidrište

Bobovišća – sidrište / Foto: Mladen Gerovac

Evo odgovora  na ta pitanja koja smo dobili z Ministarstva:

„Ministarstvo pomorstva, prometa  i infrastrukture na službenoj web – stranici objavljuje popis koncesioniranih nautičkih sidrišta isključivo prema dostavljenim podacima od strane davatelja istih koncesija, odnosno od strane županija i nadležnih županijskih lučkih uprava. Budući da je resornome Ministarstvu u interesu što bolja informiranost korisnika nautičkih sidrišta, svake godine podsjećamo davatelje koncesija da nam dostave ažurirane podatke te je i u ovome trenutku u tijeku prikupljanje novih, ažuriranih podataka. Upravo u smislu unaprjeđenja informacijskih usluga, te sigurnosti sudionika u plovidbi morem, nadležna Uprava sigurnosti plovidbe u postupku je pripreme probne verzije Nacionalnog informacijskog servisa (NIS), višejezične mobilne aplikacije koja će se moći koristiti bez ikakve naknade i koja će korisnicima, uz cijeli niz aplitkativnih rješenja u domeni sigurnosti i pomorskoga prometa, nuditi uz opciju geopozicioniranja u realnome vremenu i pozicije sidrišta te sadržavati mnogo drugih korisnih informacija.

Što se tiče uvjeta sidrenja i obaveze koncesionara isti su propisani ugovorom o koncesiji između davatelja i korisnika koncesija te vrijede do isteka ugovorenoga roka trajanja svake pojedinačne koncesije.

Visinu pristojbe u svakom sidrištu propisuje koncesionar samostalno, uz uvjet objavljivanja i jasno istaknutoga verificiranog cjenika usluga koje pruža na koncesioniranome području. Ukoliko se ustanovi nepoštivanje uvjeta propisanih sklopljenim ugovorom o koncesiji, korisnik se može žaliti davatelju koncesije, županijskim vlasnima, odnosno nadležnoj lučkoj upravi“ – stoji u odgovoru Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koji potpisuje David Radas iz Kabineta ministra.

U potrazi za aktualnim cijenama i koncesionarima

Hvarska luka

Brodovi na murinzima u hvarskoj luci/Foto: Mladen Gerovac 

Usput smo i sami nazvali redom koncesionare prema spomenutom prošlogodišnjem pregledu sidrišta pod koncesijom.  Evo, informacija dok kojih smo tim putem došli.

Koncesionar sidrišta Velika Stupica na otoku Žirju Mate Šižgorić kaže da su cijene ostale iste: za brod do 10 m – 100 kn, za brod 10 do 13 m – 150 kn 150 kuna za brod 13 do 15 m – 200 kn a za dulje brodove – prema dogovoru.

Koncesionar Borovnjaka i Tratice na otoku Kaknu kazao je da su cijene iste kao lani, ali je dodao da on sam određuje cijene jer „plaća najvišu koncesiju u državi“.

Broj mobitela koncesionara sidrišta Sv. Nikola na Olibu, koji je naveden u spomenutom pregledu koncesionara Ministarstva  je pogrešan.  Na taj broj javio se Ivica Cukara (RO Fratar)  koji ima koncesiju u Olibu na rivi gdje ima ukupno mjesta za 23 broda, od kojih 15 na muringu a ostali se vežu bočno.  Naplaćuje 15 kuna po metru broda, a za dodatnih 50 kuna tankanje vode je neograničeno.

Na Iloviku – sidrište  Sv. Petar promijenilo je koncesionara.

Tvrtka Diver na otoku Lošinju u koncesiji ima sidrišta u uvalama Krivica i Balvanida.  Vlasnik Sanjin Valerijev kaže da je u obje uvale (10+10 bova)  cijena veza bez obzira na veličinu broda 220 kuna po bovi te da manjim brodovima daje popust. Također kaže da gost može naručiti i dobiti sve što zaželi – od kruha do sladoleda i šampanjca.  Također nas je obavijestio da ima odobrene još dvije koncesije i to u lošinjskim uvalama Zabodarski i Englez (20+20 bova), ali da će to biti aktualno tek iduće sezone.

Vlasnik koncesije u Vića luci – Bobovišča na otoku Braču Vedran Jurač i  Ivan Pavičić, direktor tvrtke Nascor koja je koncesionar u uvali Tiha na otoku Hvaru kažu da su na snazi cijene istaknute za prošlu sezonu,  te da su ih zvali iz Ministarstva  pomorstva, prometa i infrastrukture tražeći podatke za novu aplikaciju. Obojica kažu da su im odgovorili kako sve podatke o njima kao koncesionarima u ministarstvu već imaju.

Mnogi koncesionari nisu se javili na o broj mobitela koji je objavljen u prošlogodišnjem dokumentu Ministarstva. Niti su se naknadno javili na propušteni poziv. To govori da nautičarima taj kontakt nažalost ne može poslužiti ni kao izvor informacije ima li slobodnog mjesta na njihovom sidrištu.

Cijene veza u nautičkim lukama Dalmacije

Dok za sidrišta u uvalama pod koncesijom nautičari smatraju da vlada posvemašnja neopravdana skupoća i kaos, na vezovima u nadležnosti Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (naravno, kao i u marinama) vlada savršeni red.  Vezovi su kategorizirani prema lukama, sve je regulirano Pravilnikom o visini lučkih pristojbi, koji je donesen još u ožujku 2014. godine, tako da je sasvim razvidno kako se cijene već tri godine  nisu mijenjale.

Ovdje donosimo cijene veza u dijelovima luka I. kategorije koji su predviđeni za nautičare. Pristojba za vez plaća se po nedjeljivom dužnom metru i nedjeljivom danu boravka plovnog objekta u luci računajući dužinu preko svega, a naplaćuje se nakon dva sata provedenog na vezu.

Pristojbe za vez

Izrada tabele: Leon Tiška

Piše i snimio: Mladen Gerovac

Vezana tema:

JADRAN: Gdje smijete sidriti, i tko vam i koliko smije naplatiti vez

 

 

Komentiraj

Pin It on Pinterest