Impressum

– OIB: 59222169394 / PDVIIB: HR59222169394
– Puni naziv tvrtke: GEROMAR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
– Skraćeni naziv tvrtke: Geromar d.o.o.
– Sjedište tvrtke (adresa): Zdenci 3/1, 10437 Bestovje, Hrvatska
– Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
– Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:MBS: 080586262

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Kunski žiro račun: 2484008-1104440245

IBAN:HR6324840081104440245

Temeljni kapital: 20.000 kuna, uplaćen u cijelosti

Direktor: Snježana Ivić Gerovac

E-mail: dobarzivot.net@gmail.com

Tel: + 385 92 372 1 777

Facebook: https://web.facebook.com/dobarzivot/