+ 385 92 372 1 777 | PON-PET od 08:00 do 17:00 sati, SUB od 08:00 – 13:00 sati | dobarzivot.net@gmail.com

Objavljeno: 21. siječnja 2016.
Ažurirano: 6. prosinca, 2021.

SKEPTICI U PUBU: O sudnici, teologiji i modernoj ekonomiji

Print Friendly, PDF & Email

Ako volite znanost, kritičko razmišljanje i zanimljiva predavanja tada ste ciljana publika za večeri Skeptika u pubu, u organizaciji Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja. Prvo druženje u 2016. bit će ovoga petka, 29. siječnja 2016. od 18 do 21 sat u zagrebačkom klubu Sax! u Palmotićevoj ulici. Ulaz je besplatan, a hoćete li popiti i pivo, i koliko, ovisi o vama.

Predavači i teme

Matematika u sudnici: nesigurno odlučivanje – Vjekoslav Kovač
Ozbiljnije teološke opcije? Mora da se šalite! – Željko Porobija
Izazovi moderne ekonomske znanosti – Maruška Vizek

Matematika u sudnici: nesigurno odlučivanje

Ponekad se tijekom sudskog procesa otvoreno koriste vjerojatnosti i statistički argumenti, kako od strane tužiteljstva, tako i od strane obrane. Najprije ćemo iznijeti neke poznate primjere zlouporabe vjerojatnosti u sudskom sporu. Potom ćemo objasniti kako se ni pažljiviji znanstveni pristup testiranju hipoteze “optuženi je nevin” (ili njoj alternativne “optuženi je kriv”) ne može metodološki opravdati u ovom kontekstu. S druge pak strane, argumenti vjerojatnosti su nedvojbeno korisni jer su implicitno prisutni već kod DNK analize i sličnih forenzičkih metoda. Iz tih razloga sudska praksa nema ujednačeno mišljenje o valjanosti primjene vjerojatnosti, čak ni u zemljama sa zavidnom pravnom tradicijom. Kao moguće rješenje predložit ćemo jednostavne vizualne modele tzv. bayesovske inferencije i bayesovske teorije odlučivanja, čije prednosti su nepristranost i laka razumljivost (npr. za porotu).

Doc. dr. sc. Vjekoslav Kovač diplomirao je i magistrirao na Matematičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, dok je doktorirao na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA) s temom iz harmonijske analize. Od 2013. godine zaposlen je kao docent na Matematičkom odsjeku PMF-a, gdje je član Zavoda za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku. Autor je desetak znanstvenih radova te nekoliko stručnih radova s raznolikom tematikom vezanom uz matematiku. U slobodno vrijeme rado sudjeluje u pripremama učenika i studenata za matematička natjecanja, uvođenju mladih u znanstveni rad ili pak široj popularizaciji matematike.

Skeptici u pubu, publika na jednom događanju
Skeptici u pubu, publika na jednom događanju

Ozbiljnije teološke opcije? Mora da se šalite!

Suvremenom se ateizmu vrlo često iznosi prigovor da su svoju kritiku usmjerili gotovo isključivo protiv fundamentalističkog kršćanstva i da nisu spremni sučeliti se s ozbiljnijim teološkim sustavima. U ovom izlaganju bavit ćemo se nekim od najreprezentativnijih teoloških mislilaca novijeg doba, koji imaju znatnog utjecaja i na današnju teološku scenu u Hrvatskoj. Predavanjem se kani pokazati na koji bi se način skepticizam mogao s njima sučeliti.

Željko Porobija punih je 17 godina radio kao pastor i profesor u Kršćanskoj adventističkoj crkvi. Magisterij iz teologije i doktorat iz filozofije stekao je na sveučilištima u Velikoj Britaniji, baveći se prvenstveno odnosom između suvremene teologije i postmoderne filozofije. Objavljivao je članke u teološkim časopisima i gostovao kao predavač na nekoliko učilišta i sveučilišta u Hrvatskoj i regiji. Njegovo je sadašnje područje interesa i bavljenja web development.

Izazovi moderne ekonomske znanosti

Unatoč značajnom razvoju teorijskog okvira i analitičkih metoda u zadnja dva desetljeća, ekonomski modeli i dalje nisu sposobni predvidjeti krize. Neki ekonomisti stoga kažu da je napredak ekonomske znanosti zastao. Da bismo razumjeli uzroke ovog zastoja predavačica će razjasniti kako su globalna događanja u prošlom stoljeću utjecala na formiranje pristupa kojom se moderna ekonomska znanost danas služi u pokušaju da objasni i predvidi ekonomsku stvarnost, koje su prednosti i nedostatci tog pristupa te kako recentno inovirani pristupi pokušavaju odgovoriti na izazove s kojima se suočava moderna ekonomska znanost.

Dr. sc. Maruška Vizek je znanstvenica zaposlena na Ekonomskom institutu Zagreb. Školovala se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 2002, a 2007. doktorirala ekonomiju. Bavi se znanstvenim istraživanjima u području primijenjene makroekonomije, međunarodnih financija, međunarodne ekonomije i indikatora poslovnih ciklusa. Objavila je preko 30 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima, od čega je 16 objavljeno u Web of Science indeksiranim časopisima, te aktivno sudjeluje u domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima.

Redovne najave sljedećih predavanja Skeptika u pubu u Zagrebu, Rijeci i Sinju,  pratite na Facebook stranici Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja.

Fotografija: Facebook