+ 385 92 372 1 777 | PON-PET od 08:00 do 17:00 sati, SUB od 08:00 – 13:00 sati | dobarzivot.net@gmail.com

Objavljeno: 29. srpnja 2015.
Ažurirano: 5. studenoga, 2021.

JADRAN: Gdje smijete sidriti, i tko vam i koliko smije naplatiti vez

Print Friendly, PDF & Email

Od svibnja ove godine na snazi je popis sidrišta koja imaju koncesiju za 2015. godinu. Popis obuhvaća ukupno 86 sidrišta sa i bez bova, a njegov su sastavni dio i maksimalne cijene po danu, metru i vrsti broda. Koncesije se izdaju za morsku površinu pa koncesionar ima pravo naplatiti uslugu čak ako i ne koristite njegove uređaje, već ste na vlastitom sidru. Osnovice za izračun plaćanja naknade su duljina broda preko svega i nedjeljiv dio dana. Naime, nemaju sve uvale bove ili drugi uređeni način veza. Neke uvale zakupili su ugostitelji za sidrenje ili vez pred svojim restoranima.

KOMPLETAN POPIS SVIH SIDRIŠTA SA CIJENAMA I TELEFONSKIM KONTAKTIMA ZA 2015. MOŽETE PREUZETI OVDJE:

Ako ste naišli na sidrište koje nije na popisu koji donosimo na ovim stranicama, to znači da nema važeću koncesiju odnosno dozvolu pa vam nitko nema pravo naplatiti sidrenje. Možda se negdje naiđe na iznimku kao što je mala uvala Zaklopica na Pašmanu. Koncesionar Clarus nauta više ne postoji, bova nema a područni nam lučki kapetan kaže kako nautičari sada tamo sidre slobodno.

Skarun, sidrište, Dugi otok
Sakarun, sidrište na Dugom otoku Foto: TZ Dugi otok

Obveze koncesionara

Ako netko to ipak pokuša, zatražite da vam pokaže iskaznicu tj. dokument koncesionara ili lučke uprave na kojoj piše ime ili naziv izdavatelja koncesije, ime ili naziv nositelja koncesije ili lučke uprave, te ime i prezime ovlaštene osobe, tj. da je onj upravo taj koji ima pravo da vam naplati vez. Tako kaže zakon.

Također, koncesionar ili ovlaštena osoba dužna je, na zahtjev odgovorne osobe na brodu pokazati ovjereni cjenik naknade za vez. Ukoliko su na sidrištu s vašeg broda preuzeli otpad, za to vam koncesionar mora izdati potvrdu. Preuzimanje smeća je u cijeni veza. Koncesionar je također dužan izdati račun o plaćanju veza. Voditelj brodice odnosno zapovjednik jahte mora taj račun čuvati sve dok je u teritorijalnim voda RH.

Zabrana sidrenja

Sidrenje je zabranjeno i kažnjivo na mjestima gdje je to označeno na kartama Hrvatskog hidrografskog instituta. Ali sidriti se ne smije ni u blizini sidrišta koja imaju koncesiju i to: od sidrišta prema obali i od sidrišta 150 metara prema otvorenom moru.

U ostalim uvalama sidrite na način da ne ugrožavate sigurnost plovidbe ni sebi ni drugima.

No postoje i druga područja na kojima se naplaćuju naknade za pojedine usluge, kao što su nacionalni parkovi i parkovi prirode – Kornati, Telašćica, Mljet, Lastovo …

Ako korstite bovu na sidrištu u lukama otvorenim za javni promet, plaćate 30 posto cijene veza u luci a ako ste na vlastitom sidru onda plaćate 50 posto cijene veza.

Ponašanje na sidrištu

Voditelj brodice odnosno zapovjednik jahte mora voditi računa o sigurnosti plovila i poštivati upute koncesionara i lučke kapetanije. Prije svega mora osigurati da postoji dovoljna udaljenost od susjednih plovila u svim smjerovima, kako bi se kretanje plovila na sidru moglo prilagoditi svim vremenskim uvjetima. Ako se radi o stranom plovilu, kapetan treba prije sidrenja na sidrištu uploviti u luku za međunarodni promet i priskrbiti plovidbenu dozvolu. Prije toga može se zadržati na sidrištu samo u slučaju više sile, ali o tome treba obavijestiti najbližu lučku kapetaniju. Tijekom svog boravka u sidrištu je zabranjeno je bacanje u more svih vrsta i ispuštanje sanitarne vode.

Piše: Mladen Gerovac

Fotografije: Mladen Gerovac, www.dugiotok.hr, HTZ